Concello de Vilamartín de Valdeorras

As obras, nun concello rural como é este, abarcan gran parte do traballo do día a día.

Limpar os camiños, manter as estradas en orde, acondicionar espazos públicos para o goce de todos os veciños forman parte do traballo que pon en marcha este concello. Pero tamén está a tramitación e negociación de obras como as dos Plans Provinciais para lograr melloras no noso entorno.

Algúns exemplos do traballo diario son:

Obras

Plan de mellora de Camiños Municipais 2023-2024

gl_ESGL